Miki Mol and the Horrible Coatmonster

Ryszard Antonius Antoniszczak, Krzysztof Kiwerski
1996 / 83’ / Poland
Three bookworms set off to Kalamburgia to challenge with their wita an awful gloomy monster, who captured the bordering land.
Kadr filmu Miki Mol and the Horrible Coatmonster
Kadr 1
Miki Mol and the Horrible Coatmonster / Ryszard Antonius Antoniszczak, Krzysztof Kiwerski
Kadr 2
Miki Mol and the Horrible Coatmonster / Ryszard Antonius Antoniszczak, Krzysztof Kiwerski