Animated Late Night Show

Student Act UAP

Wydarzenia specjalne

60’

Wystąpią, z bezczelnym przytupem właściwym młodym artystom, Studenci Wydziału Animacji i Intermediów UAP. Odsłonią kulisy własnych realizacji filmowych, opowiedzą o nabytych doświadczeniach, popełnionych błędach, dokonanych odkryciach i tego wszystkiego konsekwencjach lub szczęśliwym ich braku. Bezowocnie tonować odruchy serca będą młodzi pracownicy naukowi wydziału – spodziewać się zatem należy zdań nacechowanych emocjonalnie, nadwerężania przyjaźni, dobitnie formułowanych recenzji oraz braku hamulców i cenzury. 

Kuratorzy: Paulina Wyrt, Miłosz Margański

Wydarzenie online. Tylko w polskiej wersji językowej.

07.10 / 20:00
Scena na piętrze