Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Niedostępne elementy i treści planujemy naprawić i uzupełnić do końca 2024 r.

 

Niedostępne elementy i treści:

 • Postrzegalność, odpowiednia prezentacja zawartości, ułatwienie percepcji, kontrast dla treści niebędących tekstem, funkcjonalność, zrozumiałość, możliwość nawigacji, kompatybilność są niedostępne lub dostępne tylko częściowo.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020.02.18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.28

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Estrady Poznańskiej
 • Adres: Estrada Poznańska
  ul. Masztalarska 8
  61-767 Poznań
 • E-mail: sekretariat@estrada.poznan.pl
 • Telefon: +48 61 852 88 33

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna i informacyjna

Kino Muza, ul. Święty Marcin 30, Poznań

Kino Muza znajduje się przy ulicy Święty Marcin 30 w Poznaniu. Najbliższe działające przystanek komunikacji miejskiej to przystanek tramwajowy Aleje Marcinkowskiego – obsługiwane linie tramwajowe to linie 2, 3, 5, 9, 13, 15, 16, 19 oraz linie autobusowe 201 i 202.

Najłatwiejszą drogą do kina na ten moment jest dojazd na skrzyżowanie ulicy Święty Marcin i Piekary lub ulicy Święty Marcin i Ratajczaka. W okolicy którego można znaleźć kilka parkingów płatnych, w tym w Galerii MM, w której znajduje się winda oraz podjazd.

Ścieżki dostępu – główne wejście do Kina Muza i ulicę Święty Marcin łączy kilkudziesięciometrowe przejście oznaczone od strony ulicy neonem KINO MUZA.

Hol główny i kasa – hol główny łączy wszystkie inne miejsca w Kinie. W przedsionku holu, bezpośrednio po lewej stronie od wejścia głównego, znajduje się kasa biletowa. Bezpośrednio naprzeciwko wejścia głównego znajduje się winda na 1. piętro. Wejście do windy znajduje się z prawej strony. Po lewej stronie głównego holu znajdują się kanapy, kawiarnia oraz wejście do sali nr 1. Po prawej stronie głównego holu znajduje się korytarz prowadzący do toalet.

Hol na 1. piętrze – hol łączący windę, salę nr 2 i salę nr 3. Po wyjściu z windy, po prawej stronie znajduje się sala nr 2. Droga do sala nr 3 prowadzi w lewo od windy, przez korytarz łączący obie sale. Naprzeciwko wejścia do sali nr 3 znajduje się wejście na taras letni. Wzdłuż holu znajdują się stoliki kawiarniane oraz krzesła i fotele.

Sala nr 1 – sala nr 1 znajduje się na parterze Kina Muza. Sala posiada 3 miejsca dla osób poruszających się na wózkach, znajdujące się na środku w ostatnim rzędzie, bezpośrednio na wprost od głównego wejścia do sali.

Sala nr 2 – SALA NR 2 znajduje się na I. piętrze Kina Muza, dokąd dostać można się za pomocą windy w holu głównym lub schodami (lewą oficyną). Sala posiada 2 miejsca dla osób poruszających się na wózkach, znajdujące się w pierwszym rzędzie.

Sala nr 3 – SALA NR 3 znajduje się na I. piętrze Kina Muza, dokąd dostać można się za pomocą windy w holu głównym lub schodami (lewą oficyną). Sala posiada 2 miejsca dla osób poruszających się na wózkach, znajdujące się w pierwszym rzędzie.

W kasie Kina Muza i na SALI NR 1 dostępna jest pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących. Aby skorzystać z pętli indukcyjnej, zakomunikuj to osobie w kasie i przełącz aparat słuchowy na program cewki „T”.

W kasie dostępny jest również tablet umożliwiający połączenie z tłumaczem Polskiego Języka Migowego. Aby skorzystać z usług tłumacza, zgłoś taką potrzebę w kasie. W obrębie obiektu można się poruszać w towarzystwie psa asystującego.

W Kinie Muza we wszystkich salach dostępna jest aplikacja AudioMovie - umożliwia ona odbiór filmu za pomocą audiodeskrypcji. AudioMovie to aplikacja na telefony, która odtwarza i synchronizuje z filmem dodatkowe ścieżki dźwiękowe.

 

Budynek Estrady Poznańskiej, ul. Masztalarska 8, Poznań

Scena na Piętrze oraz Galeria Oko/Ucho, a także garderoba dla artystów dostępne są z poziomu 1 piętra budynku bez możliwości skorzystania z windy lub podjazdu dla wózków. Na widowni brak wyznaczonego miejsca dla widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich. W obrębie obiektu brak oznaczeń alfabetem Braille oraz udogodnień dla Głuchych i os. słabosłyszących.

Biura zlokalizowane na 1, 2 i 3 piętrze kamienicy, dostępne są z klatki schodowej. Wejście do budynku od strony ulicy jest utrudnione z powodu wysokiego progu. W budynku brak windy lub ramp podjazdowych. Obiekt nie posiada toalet dostosowanych dla osób poruszających się na wózkach.

W obrębie obiektu miejscem w pełni dostępnym dla osób poruszających się na wózkach jest wewnętrzny dziedziniec, na który prowadzi przejście poprzez szeroką bramę. Cały teren dziedzińca pokrywa płaska i utwardzona nawierzchnia. W sąsiedztwie budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. W obrębie obiektu można się poruszać w towarzystwie psa asystującego.

Ze względu na brak zapewnienia dostępności w budynku Estrady Poznańskiej jest możliwość spotkań z pracownikami w dostępnych przestrzeniach Kina Muza.

 

nazwa cel żywotność

PHPSESSID,
PHPSESSID,
XSRF-TOKEN,
themosis_session

niezbędne do działania strony sesja

cmplz_banner-status, cmplz_consented_services, cmplz_functional, cmplz_marketing, cmplz_policy_id, cmplz_preferences, cmplz_statistics

zarządzanie plikami cookies 365 dni

 

nazwa cel żywotność
_ga Oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny. 2 lata
_gid Przechowuje informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej 24 godziny
_gat_gtag Służy do rozróżniania użytkowników. 2 lata