ZGŁOŚ SIĘ NA WOLONTARIAT!

Zdjęcie główne aktualności ZGŁOŚ SIĘ NA WOLONTARIAT!

Wolontariusze_ki poszukiwani_ne!

Chcesz współtworzyć z nami największy festiwal filmu animowanego w Polsce?

Zgłoś się na Wolontariat 15. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych ANIMATOR, który odbędzie się w dniach 8-15 lipca w Poznaniu i 15-21 lipca online.

 

 

Na czym będzie polegać Twoje zadanie?

Praca wolontariuszy odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym na podstawie dyspozycyjności przedstawionej przez kandydata. Szczegółowe zasady pracy w poszczególnych sekcjach zostaną omówione podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem festiwalu w terminie wyznaczonym przez organizatora. O ustalonym terminarzu kandydaci dowiedzą się drogą mailową.

W jakich sekcjach może przydać się Twoja pomoc?

  • Punkt Info,
  • Opiekunowie Gości,
  • Obsługa Widza,
  • Fotografia,
  • Social Media,
  • Plebiscyt Publiczności,
  • Produkcja,
  • Wydarzenia Towarzyszące (kino plenerowe, koncerty, warsztaty).

I teraz najważniejsze: jak i do kiedy się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 czerwca 2022 r. – wyłącznie za pośrednictwem formularza (dostępny w załączonym pliku).

Wypełniony formularz należy przesłać w dokumencie word (niepisemnie i nie skanem) na adres: wolontariat@animator-festival.com

 

Poszukujemy osób pełnoletnich i dyspozycyjnych na czas festiwalu.

Osoby niepełnoletnie (od 16 roku życia!) prosimy o przesłanie formularza i zgody rodzica/opiekuna prawnego na adres: wolontariat@animator-festival.com

 

Uczestnictwo w wolontariacie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Wolontariatu i podpisaniem Porozumienia o wolontariacie przed rozpoczęciem wydarzenia, na spotkaniu organizacyjnym.

Nabór i rozmowy rekrutacyjne odbywają się w trybie ciągłym. Wyniki zostaną rozesłane drogą mailową do 10 czerwca 2022 r.

Praktyki i zaświadczenia

Zachęcamy do zgłoszeń także osoby chętne do odbycia praktyk w ramach działań wolontariatu! Po zakończeniu festiwalu każdy wolontariusz ma możliwość odbioru zaświadczenia o odbytym wolontariacie. Praktyki zostaną podpisane po wcześniejszym zgłoszeniu chęci ich realizacji oraz omówieniu pracy podczas Festiwalu.

zobacz także