Nagrody

Zdjęcie główne Nagrody

W ramach Konkursu Polskich Filmów Animowanych ANIMATOR.PL Jury przyzna następujące nagrody:

NAGRODA ZA NAJLEPSZY POLSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY I GRAND PRIX ANIMATOR.PL - Złoty Animusz
15 000 PLN

II NAGRODA - Srebrny Animusz
10 000 PLN

III NAGRODA - Brązowy Animusz
5 000 PLN

Zostanie również przyznana:
Nagroda Publiczności za najlepszy krótkometrażowy film polski