Nagrody

Zdjęcie główne Nagrody

W ramach Konkursu Polskich Filmów Animowanych ANIMATOR.PL Jury przyzna następujące nagrody:

NAGRODA ZA NAJLEPSZY POLSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY I GRAND PRIX ANIMATOR.PL - Złoty Animusz
12 000 PLN

II NAGRODA - Srebrny Animusz
4 000 PLN

III NAGRODA - Brązowy Animusz
2 000 PLN

Zostanie również przyznana:
Nagroda Publiczności za najlepszy krótkometrażowy film polski