ANIMATOR 2022: Turning Points

Zdjęcie główne ANIMATOR 2022: Turning Points

Gatunkiem, który przetrwa, nie jest ani ten najsilniejszy, ani najinteligentniejszy. Przetrwa ten, który potrafi się zmieniać.

Charles Darwin

Istnieć znaczy zmieniać się, zmieniać się to dojrzewać, dojrzewać zaś to nieskończenie zmieniać siebie samego.
Henri Bergson

Historia ludzkości to historia nieskończonej ilości zmian i transformacji – zarówno świata wokół nas, jak i nas samych. Rozwój czy postęp cywilizacyjny wyznaczają nowatorskie pomysły, odważne teorie, uporczywe poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań, efektywne przystosowanie do sytuacji i warunków, niesłabnąca ciekawość świata i ludzi, ustawiczne poszerzanie wiedzy i umiejętności, przekraczanie ograniczeń fizycznych i mentalnych. W każdej historii, w każdym życiorysie można wyodrębnić kluczowe momenty czy znaczące chwile, które gruntownie je zmieniają i na nowo definiują.  Indywidualne biografie, ale i historie przemian społeczno-kulturowych determinowane są przez te momenty przełomowych transformacji i przewartościowań modyfikujących naszą wiedzę o świecie oraz wyznaczających nowe normy i zasady funkcjonowania.

To właśnie PUNKTY ZWROTNE.

Zdjęcie 1