Tutorial: Prologue

Konkurs Polski ANIMATOR.PL

Łukasz Sosiński

2020 / 10’ 42” / Polska
Autorski krótkometrażowy film animowany 3d o charakterze eseju wizualnego.