Ties

Konkurs Międzynarodowy - krótki metraż
Dina Velikovskaya
2019 / 7’ 40” / Niemcy, Rosja
Pomiędzy rodzicami i ich dziećmi jest silna więź. Młoda kobieta opuszcza dom rodzinny, by poznać świat. Jednak świat jej rodziców jest tak ściśle z nią powiązany, że jej wyjazd stanowi dla nich zagrożenie. Okazuje się, że ta więź może być destrukcyjna.
Kadr filmu Ties
Kadr 1
Ties / Dina Velikovskaya
Kadr 2
Ties / Dina Velikovskaya