I coś jeszcze

Konkurs Polski ANIMATOR.PL
Olga Kłyszewicz
2020 / 6’ 41” / Polska
Czyjeś ręce przenoszą dwa ptaki w zupełnie nieznane im miejsce. Coś musi się między nimi rozwinąć, a ręce grają w tym niebagatelną rolę.
Kadr filmu I coś jeszcze
Kadr 1
I coś jeszcze / Olga Kłyszewicz