I coś jeszcze

Konkurs Polski ANIMATOR.PL

Olga Kłyszewicz

2020 / 6’ 41” / Polska
Czyjeś ręce przenoszą dwa ptaki w zupełnie nieznane im miejsce. Coś musi się między nimi rozwinąć, a ręce grają w tym niebagatelną rolę.
I coś jeszcze / Olga Kłyszewicz