Znamy program

10. MFFA Animator

Big Nazo

Przycisk_animator
Buy_ticket

Zespół

Dyrektor Artystyczny
Marcin Giżycki

Koordynatorka Produkcji
Marianna Piskorz

Program
Filip Kozłowski
Jerzy Moszkowicz
Anna Poczobut

Animator PRO
Joanna Stankiewicz

Warsztaty
Michał Gramacki

Komisja selekcyjna
Jerzy Muszalski
Hanna Margolis
Agnieszka Kozłowska

Promocja
Patrycjusz Tomaszewski
Ewa Kroma
Agnieszka Szczepanek
Margret Mierzwa

Biuro Prasowe
Agnieszka Szczepanek
Patrycjuesz Tomaszewski

Koordynacja wolontariatu
Margret Mierzwa

Recepcja Festiwalu
Piotr Maciantowicz

Dyrektor Estrady Poznańskiej
Małgorzata Kempa

Zastępca Dyrektora ds. Programowych
Jadwiga Troczyńska

Producent Festiwalu
Estrada Poznańska
ul. Masztalarska 8
61-767 Poznań
Polska
tel. / fax: +48 61 850 16 55
www.estrada.poznan.pl