ANIMOWANA 65-ka

konkurs na krótką animowaną etiudę

Przycisk_animator
Buy_ticket

National Film Board Of Canada,

Na festivalu animator w latach:

2012
ANIMACJA FILMOWA W NATIONAL FILM BOARD OF CANADA

Kanadyjska instytucja National Film Board jest producentem i dystrybutorem państwowym. Jej główne zadanie to tworzenie filmów i rozpowszechnianie innowacyjnych i wyróżniających się prac audiowizualnych o Kanadzie i sprawach będących w kręgu zainteresowań jej obywateli, ważnych zarówno dla samego państwa, jak i reszty świata, ukazanych z kanadyjskiego punktu widzenia. NFB jest znana i ceniona jako jedna z największych placówek kulturalnych, umożliwiających prowadzenie badań, rozwój i innowacyjność w zakresie dokumentu, animacji, a w ostatnich latach również nowych mediów. Animowane filmy krótkometrażowe produkowane przez NFB prowokują do dyskusji na tematy społeczne, a przy tym zadziwiają, fascynują, oczarowują, rozśmieszają, a także zachęcają do zgłębiania zakamarków ludzkiej psychiki. Powstające w NFB animacje wyrażają niezwykle różnorodną, lecz pełną tolerancji tożsamość narodową Kanadyjczyków i pełnią rolę małych ambasadorów kultury na całym świecie, przekraczając z łatwością granice ojczyzny.

Ponad 70 lat temu, dzięki swej ogromnej pasji i szerokiemu spojrzeniu, Norman McLaren doprowadził – przy wsparciu ze strony założyciela NFB Johna Griersona – do założenia tam pierwszego studia animacji filmowej. McLaren, sam będąc artystą i wielkim eksperymentatorem, poświęcił się formalnie zróżnicowanemu, pełnemu inwencji i pasji filmowi autorskiemu. Takie podejście stanowi trwały element działalności NFB, widoczny nawet po wielu dekadach. Studio zawsze rozwijało się w kierunku animacji eksperymentalnej, tworzonej z użyciem artystycznych środków przekazu, tak różnorodnych, jak plastelina, piasek, lalki, farba, czy techniki komputerowe, wykraczając poza ustalone formy i konwencje filmowe. W instytucji tej zawsze znajdowano czas dla młodych talentów, promowano różnorodność kulturową, doceniano dobrze opowiedziane historie i artystyczną wizję. I zawsze pamiętano, że najważniejszy jest twórca – czyli „autor".