ANIMOWANA 65-ka

konkurs na krótką animowaną etiudę

Przycisk_animator
Buy_ticket

GUREWICZ, MICHAIŁ

Thumb_m._gurewicz__1_

Na festivalu animator w latach:

2013
Urodził się w Moskwie w 1953 r. Po ukończeniu w 1976 r. studiów z zakresu języka i literatury rosyjskiej na Moskiewskim Państwowym Uniwesytecie Pedagogicznym (Moskowskij Pedagogiczeskij Gosudarstwiennyj Uniwersitet) uczył w szkole średniej, a następnie kierował warsztatami pisania kreatywnego. Od późnych lat 70. publikował prace z historii literatury, krytyki współczesnej, socjologii kultury, pedagogiki i kwestii społecznych. Stopniowo zwrócił swe zainteresowania ku tematyce teatralnej (teatr lalkowy i syntetyczny) i filmowej (film eksperymentalny i dokumentalny, szczególnie animowany). Gurewicz należał do zarządu czołowego studia animacji Sojuzmultfilm, współpracował także z pierwszym niezależnym studiem animacji Pilot. Organizował również festiwale teatralne i filmowe, warsztaty i seminaria; pracował jako selekcjoner,  juror, publicysta i redaktor. Był członkiem jury na festiwalu w Oberhausen. W połowie lat 80. rozpoczął współpracę z pierwszym niezależnym rosyjsko-angielskim miesięcznikiem „Kino-Glaz” / „Cine-Eye”, publikując  na temat przemysłu filmowego, a w „KukArt” / „Pup-Art” o teatrze lalkowym, scenografii i kulturze. W 1992 r. Gurewicz zamieszkał w USA. Doktorat z języków słowiańskich i filmu uzyskał na University of Wisconsin. Był gościnnym wykładowcą na wielu uczelniach, m.in. Georgetown University. W latach 2003–2004 organizował i przygotował program festiwalu animacji „Cineme” w Chicago.