RUSZA NABÓR NA KONKURS

PREMIERA CZOŁÓWKI
13. MFFA ANIMATOR

Przycisk_animator
Buy_ticket

Galeria Entropia,

Na festivalu animator w latach:

2008
Galeria Entropia otwarta nowe świeże trendy, debiuty i nowe media. Prowadzi intensywną działalność wystawienniczą i konsekwentną działalność artystyczno-edukacyjną, starając się odnosić zjawiska aktualne do szerszego kontekstu sztuki nowoczesnej, jej źródeł i historii. Od początku swego istnienia (1988) wiele ze swej aktywności dedykuje filmom - przede wszystkim eksperymentalnym i animowanym. Pomysłodawcami i prowadzącymi galerię są Alicja i Mariusz Jodkowie, z wykształcenia filozofowie, aktywni na wielu obszarach twórczości. Mariusz zajmuje się fotografią, filmem, multimediami, projektowaniem graficznym. Alicja zajmuje się filozofią sztuki, pisze teksty krytyczne, tworzy poezję wizualną, jest autorką kilu wystaw indywidualnych, zajmuje się także filmem - szczególnie animowanym. Jest założycielką, prowadzącą i opiekunką artystyczną Dziecięcej Wytwórni Filmowej.