Animator Pro & Animartk

Animator Pro

210’

ANIMATOR PRO & ANIMARKT: ANIMATED GREEN. SUSTAINABLE FILM PRODUCTION.

12.00

Green Filming. Sustainability in film production, Monika Głowacka, Łódź Film Commission, Poland. (ENG – 30')

O programie Green Filming w Łódź Film Commission:

Od kilku miesięcy zespół Łódź Film Commission podejmuje działania na rzecz promocji zrównoważonej produkcji filmowej, czyli tzw. green filmingu. Pierwszym z nich było przyjęcie stosownego zapisu w regulaminie konkursu Łódzki Fundusz Filmowy na rok 2020, zgodnie z którym wnioskodawcy powinni zapoznać się z wytycznymi w zakresie zrównoważonej produkcji filmowej opracowanymi przez ŁFC. Wytyczne te są narzędziem ułatwiającym proekologiczną realizację wybranych aspektów produkcji audiowizualnej, np. w zakresie transportu, cateringu czy organizacji biura produkcji. 

12.45

Jak zaplanować produkcję filmu animowanego w duchu zrównoważonej produkcji filmowej - case-study dwóch produkcji:

12.45

Cleo in search of the new paradigm  - Miguel Miranda, La Casa Animada, Spain. (ENG - 30’)

Miguel Miranda

Reżyser filmów animowanych. Studiował sztukę na hiszpańskim Universidad de La Laguna. Jest mistrzem animacji tradycyjnej i cyfrowej. W ramach studia La Casa Animada, w którym działa jako animator i artysta koncepcyjny, pracował przy licznych projektach krajowych i międzynarodowych: Entre niños, El Trotacuentos, Die Tigerentenbande, Club Piolet. Współtworzył także filmy: Maxi the Adventurer oraz krótkometrażowe Margarita i La Trompeta Andrésa Nievesa. W roku 2014 reżyserował animację do pierwszego sezonu serialu Cleo. Obecnie – także w ramach La Casa Animada – reżyseruje własne animacje, takie jak The Book of Dreams. 

13.20 / 13.20 p.m.

Saving the planet, The Rainbow Penguin's way - Allan Bortnic, Tres Tercios, Chile. (ENG - 30’)

Allan Bortnic

Producent wykonawczy w studiu produkcyjnym Tres Tercios, zrzeszonym w stowarzyszeniu Animachi. Specjalizuje się w dokumentach telewizyjnych. Jest producentem filmu fabularnego nagrodzonego na festiwalu SANFIC 2018. Obecnie realizuje poklatkową animację Zander, uhonorowaną nagrodami CORFO i CNTV.

14.30 Sustainable filmmaking - challenges and perspectives.  Panel discussion with: Zuzana Bieliková (Slovak Film Commission), Concha Díaz Ferrer (The Tenerife Film Commission), Miguel Miranda (La Casa Animada), Allan Bortnic (Tres Tercios), Monika Głowacka (Łódź Film Commission). (ENG - 60’) 

Prowadząca: Zosia Jaroszuk

ANIMATOR PRO-AKREDYTACJA BRANŻOWA:
Aby wziąć udział w Animatorze PRO załóż konto myAnimator: https://animator-festival.com/zaloguj/, a następnie wykup akredytację branżową, która upoważnia do udziału w konferencji Animator PRO online oraz, jeśli logujesz się z terenu Polski, do oglądania wszystkich sensów online 13 MFFA ANIMATOR

Jeśli akredytowałaś lub akredytowałeś się na Animatora PRO najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem Animatora PRO otrzymasz e-mail od Eryka Skotarczaka (no-reply@clickmeeting.com) z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, które odpowiada za techniczną obsługę konferencji. W wiadomości zawarty będzie link do konferencji. Jeśli nie będziesz mógł znaleźć tej wiadomości, prosimy przeszukać wszystkie foldery poczty, w tym SPAM.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: j.stankiewicz@animator-festival.com/ +48 608 437 377.

06.10 / 12:00
Live stream