PROGRAM POZAKONKURSOWY

Zdjęcie główne PROGRAM POZAKONKURSOWY

Istnieć znaczy zmieniać się, zmieniać się to dojrzewać, dojrzewać zaś to nieskończenie zmieniać siebie samego.

Henri Bergson