One Constitution for all Syrians

Międzynarodowy Konkurs Animowanych Seriali
Leo Rey, Toby Mory
/ 5’ / Niemcy
Co zmieniło się w sytuacji narodu syryjskiego po przyjęciu rezolucji ONZ nr 2254 w grudniu 2015 roku? Nic. A przecież zainicjowanie procesu konstytucyjnego jest jedyną możliwą drogą do zbudowania nowego i sprawiedliwego państwa. W czterech krótkich odcinkach (po angielsku i arabsku), opracowanych wspólnie z Europejskim Centrum Studiów Kurdyjskich, zgłębione zostaną kluczowe aspekty tego zagadnienia. Co zdefiniowano w rezolucji ONZ? Jaką rolę odgrywa posiedzenie Komitetu Syryjskiego w Genewie i czyje interesy reprezentuje w procesie konstytucyjnym? Co oznacza tożsamość syryjska? Konstytucja nie jest utopijnym marzeniem, a raczej odpowiedzią na nowy wspólny początek.
08.07 / 21:45
Kino Muza Sala 1
13.07 / 14:00
Kino Muza Sala 1
Kadr filmu One Constitution for all Syrians
Kadr 1
One Constitution for all Syrians / Leo Rey, Toby Mory
Kadr 2
One Constitution for all Syrians / Leo Rey, Toby Mory
Kadr 3
One Constitution for all Syrians / Leo Rey, Toby Mory