Gold is Eating People

Konkurs Międzynarodowy - krótki metraż

Su Xia

2020 / 8’ / Chiny
Chińskie przysłowie mówi: ludzie giną w poszukiwaniu pieniędzy, ptaki giną w poszukiwaniu jedzenia. Gdy ktoś znajdzie złoto, wszyscy zaczynają o nie walczyć, nie bacząc na to, kim byli wcześniej.
15.06 /
Gold is Eating People / Su Xia
Gold is Eating People / Su Xia
Gold is Eating People / Su Xia
Gold is Eating People / Su Xia
Gold is Eating People / Su Xia