Monika Głowacka

Animator PRO

Kierownik Wydziału Łódź Film Commission w EC1 Łódź – Miasto Kultury, reprezentantka Łódzkiej Komisji Filmowej w lokalnych i międzynarodowych organizacjach branżowych: AFCI (Międzynarodowe Stowarzyszenie Komisarzy Filmowych), Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych, w której od 2019 jest członkiem Zarządu i przewodniczącą sekcji Regionalnych Funduszy Filmowych oraz Cine Regio, organizacji zrzeszającej europejskie fundusze filmowe. W tej ostatniej uczestniczy szczególnie w pracach sekcji Green Regio i Anima Regio. Dzięki zaangażowaniu w prace grupy Green Regio Łódź podpisała w 2020 r. manifest, mający na celu zwiększenie świadomości na temat zrównoważonej produkcji filmowej, poprzez wzmocnienie proekologicznych działań na rzecz klimatu. Kluczową deklaracją stowarzyszonych funduszy, jest założenie, że dodatkowe koszty ponoszone przez producentów na rzecz green filmingu, będą kwalifikowalne, czyli możliwe do sfinansowania ze źródeł publicznych. 

Obecnie zaangażowana w prace nad opracowaniem ustandaryzowanych zasad green filmingu dla branży filmowej oraz rozwiązań mogących pomóc ekipom filmowym m.in. w redukcji emisji CO2, lepszej organizacji planów transportowych i ograniczaniu odpadów na planie. Lobbuje także za wprowadzeniem zapisów dotyczących zrównoważonej ekologicznie produkcji filmowej w dokumentach programowych Regionalnych Funduszy Filmowych i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Współpracuje z innymi regionami w zakresie proekologicznych działań edukacyjnych oraz Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych.  

zobacz także