Grzegorz Skorupski

Jury - Konkurs Polskich Filmów Animowanych ANIMATOR.PL

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społeczna na Uniwersytecie Warszawskim oraz WWSH przy Polskiej Akademii Nauk na Wydziale Mediów i Komunikacji Społecznej. Obecnie pracuje nad pracą doktorską dotyczącą języka filmu jako narzędzia w międzynarodowej komunikacji kulturalnej. 

2009 – 2010: Head of Communication and Marketing w Instytucie Kultury Polskiej w Londynie, gdzie odpowiadał m.in. za komunikację i marketing festiwalu filmowego Kinoteka. 

Menadżer ds. Promocji, Marketingu i PR w warszawskim studiu filmowym Human-Ark (2010-2012) oraz autor i koordynator strategii oscarowej filmu Świteź w reżyserii Kamila Polaka (2012). Od 2012 w Instytucie Adama Mickiewicza, gdzie przez 7 lat był członkiem Zespołu Ekspertów IAM w zakresie filmu. 

Jako ekspert filmowy IAM odpowiedzialny za planowanie i koordynacje programu filmowego instytutu, tworzenie i koordynację długoterminowej strategii dla programu filmowego, nawiązywanie nowych kontaktów, współpracę z obecnymi partnerami oraz koordynację koprodukcji filmowych (m.in. „Biesy” po Latach i Wróblewski według Wajdy (A. Wajda) oraz Autor „Solaris” i Kobro/ Strzemiński. Opowieść (B. Lankosz).

zobacz także