Wyniki selekcji 2019

12. MFFA Animator

Przycisk_animator
Buy_ticket

ANIMATOROWA BURZA MÓZGÓW I PROGRAM

23.05.2018

Thumb_wide_animator_brainsotrm

ANIMATOROWA BURZA MÓZGÓW
Labirynty Animowanej Rewolucji,
7-8 lipca 2018

PROGRAM:

7 lipca 2018

10.00
OTWARCIE KONFERENCJI
Marcin Giżycki i Katarzyna Mąka-Malatyńska

10.15-10.45
Keynote speaker prof. Daniel Szczechura
Refleksje o twórczości Jana Lenicy

10.45-12.20
Panel I
JAN LENICA - ARTYSTA I ANIMATOR, ANIMATOR I ARTYSTA
prowadzenie – Marek Bochniarz
Kuba Mikurda - "Ludzie, którzy chcą wrócić do Mélièsa" - śledztwo w sprawie Borowczyka i Lenicy
Paweł Sitkiewicz - 1958: Lenica i Borowczyk w Brukseli
Katarzyna Mąka-Malatyńska - Lenica i literatura - uwagi na marginesie filmu "Nowy Janko Muzykant"
Anna Grabowska - Plakaty Jana Lenicy

dyskusja 15 min.
przerwa 10 min.

12.30-13.45
Panel II
PROBLEMY ANIMACJI AUTORSKIEJ W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU
prowadzenie – Paweł Sitkiewicz
Jerzy Armata – Krakowska Szkoła Animacji
Stanisław Bitka - Muzyka i dźwięk w filmach Polskiej Szkoły Animacji
Hieronim Januszyk - Ruch i statyka – siła wyrazowa filmu autorskiego

dyskusja 10 min.
przerwa 10 min.

13.55-15.30
Panel III
POLITYKA AUTORSKA, RÓŻNE JEJ STRATEGIE I OBLICZA
prowadzenie – Agnieszka Powierska
Mikhail Gurevitch - Off-beat introspections: technique/style/substance interplay in the films of Igor Kovalyov
Małgorzata Sady - The boundaries of freedom. Animator's personal imprint on an adapted text
Adam Trwoga - Od Lenicy i Borowczyka do Markera i Szczechury - czyli o sztuce bezruchu


dyskusja 20 min.


8 lipca 2018

10.00-11.15
Panel I
REWOLUCJE I EWOLUCJE. WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ANIMACJI AUTORSKIEJ
prowadzenie – Kuba Mikurda
Agnieszka Powierska - Narracje autobiograficzne w filmach dokumentalnych wykorzystujących animację
Denis Viren - Autorskie kombinacje formalne. O autorskiej animacji dokumentalnej
Marek S. Bochniarz - Problem autorstwa w animacji abstrakcyjnej

dyskusja 15 min.
przerwa 10 min.

11.25-12.45
Panel II
POLSKA WSPÓŁCZESNA ANIMACJA AUTORSKA – TWÓRCY I INSTYTUCJE
prowadzenie – Zuzanna Lewandowska
Izumi Yoshida – Refleksje nad własnymi doświadczeniami tworzenia autorskiej animacji artystycznej
Agnieszka Kozłowska - Pierwszeństwo metafory nad dosłownością - Marta Pajek i jej animacja autorska
Zuzanna Lewandowska - Prostota animacji telewizyjnej, czyli jeden człowiek odpowiedzialny za całość – „Kartony” Bartosza Walaszka i wyznaczniki ich autorskości

dyskusja 20 min.
przerwa 15 min.

13.00-14.35
Panel III
PANEL DYSKUSYJNY: „MŁODA POLSKA ANIMACJA” – DZIESIĘĆ LAT PÓŹNIEJ. STRATEGIE, TRYUMFY I ŚLEPE ULICZKI
Udział biorą: Marta Pajek, Renata Gąsiorowska, Paulina Ziółkowska, Zbigniew Czapla
moderatorki: Agnieszka Kozłowska, Hanna Margolis

dyskusja 30 min

przerwa 10 min

14.45-15.45
Panel III
PODSUMOWANIE KONFERENCJI