ANIMOWANA 65-ka

konkurs na krótką animowaną etiudę

Przycisk_animator
Buy_ticket

Prodeus, Adriana

Thumb_32725_a82da4767

Na festivalu animator w latach:

2015

Adriana Prodeus - wicedyrektor CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorantka Szkoły Nauk Społecznych PAN. Stypendystka Fulbrighta na Tisch School of the Arts (NYU) w Nowym Jorku. Pisze o sztuce i filmie, zajmuje się awangardą w perspektywie interdyscyplinarnej. Autorka książki „Themersonowie. Szkice biograficzne” (Czuły Barbarzyńca Press 2009) i rozdziału o najnowszej polskiej animacji w książce „Polski Film Animowany” (PWA 2008). Wraz z Kubą Mikurdą zredagowała książkę „Trzynasty miesiąc. Kino braci Quay” (Ha!art, 2010). Od 2008 roku prowadzi zajęcia filmoznawcze dla młodzieży licealnej i uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w ramach Stowarzyszenia Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w Kinie Muranów. Publikuje m.in. w „Kinie”, na portalach: „Krytyka Polityczna”, obieg.pl, stopklatka, kultura liberalna, dwutygodnik.com, w „Newsweeku”, „Ruchu Muzycznym” czy „Biurze”.