ANIMOWANA 65-ka

konkurs na krótką animowaną etiudę

Przycisk_animator
Buy_ticket

Sobolewski, Tadeusz

Thumb_jury_tadeusz_sobolewski

Na festivalu animator w latach:

2015

Urodził się w 1947 r. w Warszawie. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jest krytykiem filmowym, dziennikarzem, eseistą. W latach 1974–1981 pracował w tygodniku „Film”, a następnie w miesięczniku „Kino”, którego – w latach 1984–1994 – był redaktorem naczelnym. Opublikował sześć książek związanych z kinem, literaturą i historią swojego pokolenia, m.in.: „Dziecko Peerelu” (2000), „Za duży blask. O kinie współczesnym” (2004) – za którą otrzymał Nagrodę im. Bolesława Michałka, „Człowiek Miron” (2012) i „Kino swoimi słowami” (2013). Jest także laureatem nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF) w dziedzinie krytyki filmowej i popularyzacji kina w TVP oraz nagrody Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS) im. Krzysztofa Teodora Toeplitza. Współredaguje serię wydawniczą „Polska Szkoła Dokumentu” Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Od początku istnienia związany z „Gazetą Wyborczą”, gdzie pracuje. Mieszka w Warszawie.