ANIMOWANA 65-ka

konkurs na krótką animowaną etiudę

Przycisk_animator
Buy_ticket

Urbański, Kazimierz

Thumb_14_en_foto_kazimierz_urbanski

Na festivalu animator w latach:

2009
Ur. 1929. Studiował scenografię na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1951-56) i grafikę filmową w Wyższej Szkole Rzemiosł Artystycznych w Pradze (1955-58). Zorganizował i prowadził Pracownię Rysunku Filmowego na krakowskiej ASP (1957-72), Pracownię Projektowania Plastycznego dla Filmu i Telewizji na ASP w Warszawie (1973-82), oraz Pracownię Filmu Animowanego na WSSP w Poznaniu (1979-2002). Wykładał w Łódzkiej Szkole Filmowej, a także w Zurychu i w Bonn. W 1966 r. założył w Krakowie Studio Filmów Animowanych, którym kierował przez cztery lata. Od 1980 r. związany z poznańskim Televizyjnym Studiem Filmów Animowanych.
W swoich filmach animowanych i poetyckich impresjach dokumentalnych, za które otrzymał wiele nagród na międzynarodowych festiwalach, stosuje nowatorskie techniki.